دکتر محمود رضا اصحاب یمین

دکتر-محمودرضا-اصحاب-یمین--دفوق-تخصص-جراحی-پلاستیک

سوابق تحصیلی

 • فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ( 1387 تا 1390 )
 • متخصص جراحی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( سال 1382 تا 1386)
 • پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ( سال 1367 تا 1374 )
 • دوره فلوشیپ آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان ( 1395 تا 1396 )

سوابق شغلی

 • رئیس بخش جراحی پلاستیک و ترمیمی بیمارستان شفا از سال 1391 تا کنون
 • عضو هیات علمی دانشگاه علوم زشکی کرمان از سال 1390 تا 1394
 • عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ( ضرب K) از سال 1386 تا 1387
 • عضو هیئت تجدید نظر انتظامی نظام پزشکی استان کرمان از سال 1392 تا 1397
 • عضو کادر درمان ضریب K دانشگاهی علوم پزشکی کرمان از سال 1394 تا کنون
 • پزشک معتمد و مشاور سازمان نظام پزشکی و پزشکی قانونی شهرستان کرمان از سال 1390 تا کنون
 • مسئول واحد خدمات جراحی مرکز شفا سیستم HICS (Hospital incident command system ) حوادث غیر مترقبه از سال 1392 تا 1395
 • عضو کمیته علمی بیمارستان باهنر از سال 1394 تا کنون
 • نائب رئیس شورای اسلامی شهرستان خوسف بیرجند از سال 1378 تا 1382
 • سرپرست مرکز بهداشتی درمانی شهرستان خوسف بیرجند از سال 1374 تا 1376
 • مقالات
 • Mahmoodreza Ashabyamin et al Breast ductal carcinoma metastasis to jaw bones  2014
 • MR Ashabyamin Distally Based Sural Artery Flap: A workhorse to
  cover the soft tissue defects of lower 201
 • MR Ashabyamin The New Design Of Sural Flap For The Defects Of Ankle And Heel
 • محمود رضا اصحاب یمین : مقایسه دو روش لترال اوستئوتومی با و بدون ایجاد ساب پریوستال تونل بر میزان ادم و اکیموز پری اوربیتال پس از جراحی رینوپلاستی
 • محمود رضا اصحاب یمین : تومور ملانوتیک نورواکتودرمال در فک بالای شیرخوار هفت ماهه مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان  2018
 • ناصر مظفری – محمود رضا اصحاب یمین : بررسی نتایج بازسازی اسکار های سوختگی وسیع گردن راست با مستع کننده های بافتی در بیمارستان 15 خرداد تهران مجله پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دوره 35 شماه 1 بهار 1390
 • Mahmoodreza ashabyamin : Reconstructive Surgery of Extensive Face and Neck Burn Scars Using Tissue Expanders
 • مقایسه نتایج آنتی بیوتیک قبل از عمل خوراکی و تزریقی در پیشگیری از عفونت های زخم پس از عمل-  مجله دانشگاه علوم پزشکی برجند تابستان 1389
 • هیراد فر – زارعی نژاد – اصحاب یمین بررسی نتایج درمانی عمل جراحی یک مرحله ای هیرشپرونگ با تکنیک TOEP – مجله دانشگاه علوم پزشکی مشهد پاییز 1386
 • مهاجر زاده – آموزگار – اصحاب یمین : بازسازی سوختگی وسیع با آلوگرافت – مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید بهار 1386
 • Mehran Hiradfar, Reza Shojaeian, Mahmoud Reza Ashab Yamin : Umbrella repair of giant omphalocele, A new technique. 2017

نشان علمی

 • رتبه سوم کشوری امتحان برد تخصصی جراحی عمومی سال 1386

دوره ها گذرانده :

 • کارگاه آموزشی روش تحقیق دانشگاه علوم پزشکی مشهد 24 ساعت شهریور 1382
 • کارگاه آموزشی مقدماتی آشنایی با بانکهای اطلاعاتی و ژورنالهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • کسب گواهینامه مهارت های هفتگانه  ICDL اسفند 136 14 ساعت
 • کارگاه روش های تحقیق کتبی در آموزش پزشکی 4/2/1393 دانشگاه علوم پزشکی کرمان مرکز مطالعات و توسعه آموزشی
 • سمینار هاکسمت بالینی مرکز آموزشی درمان شفا 1390
 • آشنایی با بانک های اطلاعاتی 4/8/1391 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 • دوره آموزشی خون و فرآورده های خونی و نظام مراقبت – 24/2/1397 دانشگاه علوم پزشکی کرمان

تدریس

 • دانشجویان پزشکی مقطع دکترای عمومی دانشگاه کرمان از سال 1390 تا کنون
 • آموزش دستیاران جراحی عمومی در روتیشن جراحی پلاستیک شفا و بخش جراحی بیمارستان باهنر
 • دانشجویان پزشکی مقطع دکترای عمومی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ( 1386 تا 1384 )
 • دانشجویان مقطع پرستاری اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ( 1386 تا 137 )
تماس با پزشک